מצודות על זכריה ט י

<< מצודות על זכריה • פרק ט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


מצודת דוד

"עד אפסי ארץ" - עד סוף המערב

"ומנהר" - היוצא מן העדן שהוא תחלת המזרח

"ומשלו" - ממשלתו תהיה מים הדרומי הנקרא ים האדום עד ים הצפוני הוא ים אוקיינוס

"ודבר שלום לגוים" - המלך המשיח לא יכניע את כולם ע"י מלחמה כ"א בדברי שלום יכניעם להיות סרים למשמעתו וזה יהיה העיקר והמלחמה טפלה לו

"הכרתי" - אז אבטל רכב וסוס וקשת מלחמה כי לא תהיה אז מלחמה ואין צורך לא לקשת ולא לרכב וסוס

מצודת ציון

"אפסי" - קצות כי בקצה הארץ היא אפס וכלה