מצודות על זכריה ט ו

<< מצודות על זכריה • פרק ט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


מצודת דוד

"והכרתי וגו'" - עוד לא ימשלו הם בארצם

"וישב וגו'" - בזמן הגאולה לא ישבו קבוצת הממזרים בתוך בני ישראל אבל ישבו לבדם באשדוד כי יש מרז"ל שאמרו אין ממזרים טהורים לעתיד לבוא ודרשו ממקרא הזה או ממזר הוא מל' זרות ור"ל ישראל שהמה זרים ממנה הם ישבו בה

מצודת ציון

"גאון" - ענין רוממות וממשלה