מצודות על זכריה ט ט

<< מצודות על זכריה • פרק ט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


מצודת דוד

"עני" - יהיה מוכנע וירכב על חמור או על עיר בן מאחת האתונות והוא מדת ענוה

"צדיק" - במעשיו יהיה צדיק ובמלחמותיו יהיה נושע ומוצלח

"הנה מלכך" - זה מלך המשיח

"הריעי" - תרועה של שמחה

מצודת ציון

"הריעי" - מלשון תרועה

"עני" - ר"ל מוכנע ועניו וכן עם עני תושיע (תהלים יח)

"עיר" - כן יקרא החמור בעודו קטן כמו ועירים עשרה (בראשית לב)

"אתונות" - כן תקרא נקבת החמור וכן ואחת האתונות (מלכים ב ד)