<< · מ"ג זכריה · ט · י · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והכרתי רכב מאפרים וסוס מירושלם ונכרתה קשת מלחמה ודבר שלום לגוים ומשלו מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהִכְרַתִּי רֶכֶב מֵאֶפְרַיִם וְסוּס מִירוּשָׁלַ͏ִם וְנִכְרְתָה קֶשֶׁת מִלְחָמָה וְדִבֶּר שָׁלוֹם לַגּוֹיִם וּמָשְׁלוֹ מִיָּם עַד יָם וּמִנָּהָר עַד אַפְסֵי אָרֶץ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהִכְרַתִּי־רֶ֣כֶב מֵאֶפְרַ֗יִם וְסוּס֙ מִיר֣וּשָׁלַ֔͏ִם וְנִכְרְתָה֙ קֶ֣שֶׁת מִלְחָמָ֔ה וְדִבֶּ֥ר שָׁל֖וֹם לַגּוֹיִ֑ם וּמׇשְׁלוֹ֙ מִיָּ֣ם עַד־יָ֔ם וּמִנָּהָ֖ר עַד־אַפְסֵי־אָֽרֶץ׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וֶאֱשֵׁיצֵי רְתִיכִין מֵאֶפְרַיִם וְסוּסְוָן מִירוּשְׁלֵם וְאִתְבַר תְּקוֹף עָבְדֵי קְרָב מַשִׁירְיַת עַמְמַיָא וִידִין שְׁלָמָא לְמַלְכוּתָא וְיִשְׁלוֹט מִיַמָא עַד מַעַרְבָא וּמִפְּרַת עַד סְיָפֵי אַרְעָא:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והכרתי רכב" - שלא יהיו צריכין לה

"ומשלו" - וממשל שלו

"מים ועד ים" - מימא ועד מערבא לסוף העולם

"ומנהר" - פרת

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אפסי" - קצות כי בקצה הארץ היא אפס וכלה 

מצודת דוד

"עד אפסי ארץ" - עד סוף המערב

"ומנהר" - היוצא מן העדן שהוא תחלת המזרח

"ומשלו" - ממשלתו תהיה מים הדרומי הנקרא ים האדום עד ים הצפוני הוא ים אוקיינוס

"ודבר שלום לגוים" - המלך המשיח לא יכניע את כולם ע"י מלחמה כ"א בדברי שלום יכניעם להיות סרים למשמעתו וזה יהיה העיקר והמלחמה טפלה לו

"הכרתי" - אז אבטל רכב וסוס וקשת מלחמה כי לא תהיה אז מלחמה ואין צורך לא לקשת ולא לרכב וסוס

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והכרתי", וכן "אכרית רכב מאפרים", שהרכב היה מוכן למלחמה, ואכרית "סוס מירושלים", כי לא ירכבו על סוס, כי ילכו רגלי לעלות לרגל ודבר טמא לא יבא שם, "ונכרתה" ממילא "קשת מלחמה" שלא יצטרכו לקשת כמ"ש ושפט בין הגוים וכו' ולא ישא גוי אל גוי חרב, וז"ש "ודבר שלום לגוים", ובכ"ז יהיה משלו "מים עד ים" היינו מים המזרחי עד ים המערבי, "ומנהר" היוצא מעדן "עד אפסי ארץ" מדרום לצפון:

 

<< · מ"ג זכריה · ט · י · >>