מצודות על זכריה ט טז

<< מצודות על זכריה • פרק ט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


מצודת דוד

"כי אבני נזר" - שרי יהודה וישראל הנמשלים לאבני יקר המשימים בנזר הם יתרוממו על אדמתו בהיותם בארצו

"כצאן עמו" - ר"ל כמו הצאן שהוא נושע מהרועה כן יהיה עמו נושעים מאתו יתברך

מצודת ציון

"נזר" - כתר כמו את הנזר (מלכים ב י"א)

"מתנוססות" - מלשון נס והוא ענין הרמה כמו נס להתנוסס (תהלים ס')