מצודות על זכריה ט יד

<< מצודות על זכריה • פרק ט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


מצודת דוד

"והלך" - ילך ברוח סערה בשטף אף אל תימן להחריבה ועל אדום יאמר שמקור מחצבתם בשעיר היא היושבת בדרום א"י

"בשופר יתקע" - כגבור התוקע במלחמה והוא ענין משל

"וה' עליהם יראה" - ה' יגלה עליהם שכינתו להלחם בעבורם וחצו יצא על האויב חיש קל ומבריק כברק