מצודות על זכריה ט יב

<< מצודות על זכריה • פרק ט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


מצודת דוד

"גם היום" - ר"ל כמו בגאולת מצרים הבטחתי לך הגאולה והנקמה בהם כן גם היום אענה ואשיב לך הגדה כפולה לך הגאולה והנקם באומות

"שובו לבצרון" - וכה אומר להם שובו לירושלים עיר מבצרכם אתם האסורים בתקוה ר"ל המקווים לה' בכל זמן כאלו קשורים בתקוה ולא תתפרד מהם והוא ענין מליצה

מצודת ציון

"לבצרון" - מלשון מבצר

"משנה" - ענין כפל כמו וכסף משנה (בראשית מג)

"אשיב" - מלשון השבה ומענה