מצודות על דברי הימים ב ח י

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"ואלה שרי" - ואלה מספר של השרים אשר היו ממונים על הנצבים מן הגרים כמ"ש במלכים א' (ט)

"הרודים" - הנוגשים בעם עושי המלאכה והן מן החתי וגו' הנזכרים למעלה

מצודת ציון

"הנצבים" - הממונים כמו נציב פלשתים (שמואל א י"ג)

"הרודים" - ענין ממשלה כמו רדה בקרב אויביך (תהלים קי)