מצודות על דברי הימים ב ח יד

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"ויעמד כמשפט" - העמיד מחלקות הכהנים כפי החק שעשה דוד

"על משמרותם" - כל משמר בזמנו

"ולשרת" - בדבר השיר

"נגד הכהנים" - בעת שיעבדו הם על המזבח

"לדבר יום ביומו" - לשורר בכל יום שיר הקבוע בו

"והשוערים" - שומרי השערים העמיד כפי מה שנחלקו מי לשער זה ומי לזה

"כי כן מצות דוד" - להיות שוערים מיוחדים לכל שער ושער כמ"ש בדברי הימים א' (כו)

מצודת ציון

"מחלקות" - מלשון חלק ור"ל המשמרות