מצודות על דברי הימים ב ח טז

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"ותכן" - המלאכה היתה נכונה מבלי מניעה עד היום שנגמרה

"מוסד" - ר"ל מעת בנין היסוד ועד כלותו

"שלם בית ה'" - כל שלמות בנין בית ה' וכפל הדבר פעמים ושלש לומר שלא היה צד מניעה ועכבה בעולם