מצודות על דברי הימים ב ח ח

מצודות על דברי הימים ב • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"למס" - ר"ל למס עובד לבנות את הבנינים האמורים

"עד היום הזה" - ר"ל עד כלות כל הבנינים

מצודת ציון

"כלום" - מלשון כליון