מצודות על דברי הימים ב ח יב

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"אז" - בכלות הבנין העלה עולות רק על המזבח שלפני האולם כי מעתה נאסרו הבמות