מצודות על דברי הימים ב ח יא

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"אשה לי" - ר"ל אשה המיוחדת לי לתשמיש

"בבית דוד" - ר"ל בקבוצת בתי דוד

"אשר באה" - על אשר באה אליהם הארון ועם שלא באה אלא לאחת מהן חשב את כולם כמו קדשים כל שהיו סמוכים אל מקום הארון