מצודות על דברי הימים ב ח ה

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"ויבן את בית חורון וגו'" - אף שנאמר בדברי הימים א אשר שארה מבנות אפרים בנתה הערים ההם כי יתכן אשר נחרבו וחזר שלמה ובנאם או שבנאם להיות ערי מבצר מוקפות חומה וגו'

מצודת ציון

"ערי מצור" - ערי מבצר נקראת ערי מצור על כי אין לבוא בהן כ"א יצורו עליהן מסביב לבלתי תת יוצא ובא להביא מזון ומים