מצודות על דברי הימים ב ח ו

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק ח
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"כל ערי המסכנות" - מלבד מה שבנה בחמת

"ואת כל ערי וגו'" - ר"ל כל הדברים האלה בנאם אחר כלות בנין בית ה' וביתו

מצודת ציון

"חשק" - ענין תאוה

"ובלבנון" - כן שם היער