מצודות על דברי הימים ב ח א

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"אשר בנה" - ר"ל אשר השלים הבנין