מצודות על דברי הימים א יד יד

מצודות על דברי הימים א • פרק יד >>
א • ב • ד • ה • ז • ח • ט • יא • יד • טו • טז • 


מצודת דוד

"לא תעלה אחריהם" - רצה לומר לא תלך בדרך המזומן אך הסב מהם ללכת בדרך עקלתון ותבוא עליהם ממול אילני הבכאים אשר גדלו שם

מצודת ציון

"הבכאים" - הם אילני תותים וכן עוברי בעמק הבכא (תהלים פד)