מצודות על דברי הימים א יד ב

<< מצודות על דברי הימים א • פרק יד
א • ב • ד • ה • ז • ח • ט • יא • יד • טו • טז • 


מצודת דוד

"וידע דויד" - במה שעם לא ידעו יעבדהו ידע שה' הכינו למלך

"בעבור עמו" - ר"ל גם ידע אשר בעבור ישראל נשאת מלכותו למעלה ולא תלה הדבר בעצמו