מצודות על דברי הימים א יד ה

<< מצודות על דברי הימים א • פרק יד
א • ב • ד • ה • ז • ח • ט • יא • יד • טו • טז • 


מצודת דוד

"ואלישוע" - הוא אלישמע האמור למעלה