מצודות על דברי הימים א יד ד

מצודות על דברי הימים א • פרק יד >>
א • ב • ד • ה • ז • ח • ט • יא • יד • טו • טז • 


מצודת דוד

"שמוע" - הוא שמעא האמור למעלה ולא חשבם כסדר תולדותם כי שלמה היה הראשון