מצודות על דברי הימים א יד ט

<< מצודות על דברי הימים א • פרק יד
א • ב • ד • ה • ז • ח • ט • יא • יד • טו • טז • מצודת ציון

"ויפשטו" - מלשון התפשטות ושטיחה כדרך הנלחמים