מצודות על דברי הימים א יד ז

מצודות על דברי הימים א • פרק יד >>
א • ב • ד • ה • ז • ח • ט • יא • יד • טו • טז • 


מצודת דוד

"ובעלידע" - הוא אלידע האמור למעלה