מצודות על דברי הימים א יד א

<< מצודות על דברי הימים א • פרק יד >>
א • ב • ד • ה • ז • ח • ט • יא • יד • טו • טז • 


מצודת דוד

"ועצי ארזים" - ובידם עצי ארזים

"וחרשי" - גם שלח לו אומנים הבונים קיר אבנים ובנין עצים