מצודות על דברי הימים א יד יא

מצודות על דברי הימים א • פרק יד
א • ב • ד • ה • ז • ח • ט • יא • יד • טו • טז • 


מצודת דוד

"בבעל פרצים" - הוא עמק רפאים ואמר על שם סופו שקראוהו בעל פרצים

"כפרץ מים" - ר"ל פתאום כמים שוטפים פורצים גדר