מצודות על דברי הימים א יד טז

<< מצודות על דברי הימים א • פרק יד
א • ב • ד • ה • ז • ח • ט • יא • יד • טו • טז • 


מצודת דוד

"מגבעון" - בדרך נוסם מגבעון עד בואם לגזר

מצודת ציון

"מגבעון" - ובשמואל (ב' ה') נאמר גבע והיא היא