מפרשי רש"י על שמות כה טו


| מפרשי רש"י על שמותפרק כ"ה • פסוק ט"ו | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כז • כח • כט • לא • לז • לט • מ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


שמות כ"ה, ט"ו:

בְּטַבְּעֹת֙ הָאָרֹ֔ן יִהְי֖וּ הַבַּדִּ֑ים לֹ֥א יָסֻ֖רוּ מִמֶּֽנּוּ׃


רש"י

"לא יסרו ממנו" - לעולם (יומא עב, א):


רש"י מנוקד ומעוצב

לֹא יָסֻרוּ מִמֶּנּוּ – לְעוֹלָם (יומא ע"ב ע"א).

מפרשי רש"י

לא יסורו ממנו. לעולם – דאם לא כן הא כתיב לעיל מיניה "בטבעות הארון יהיו הבדים:

[כ] לא יסורו ממנו לעולם. דאם לא כן הרי כבר כתיב "בטבעות הארון יהיו הבדים":

לא יסורו ממנו. לעולם - הוכחת רש"י מדכתיב בתחלה "בטבעֹת הארון יהיו הבדים" למה ליה למכתב אחר כך "ולא יסורו ממנו":