מזרחי על רש"י שמות כה

פסוק טו עריכה

לא יסורו ממנו. לעולם – דאם לא כן הא כתיב לעיל מיניה "בטבעות הארון יהיו הבדים:

פסוק כב עריכה

ואת כל אשר אצוה אותך. וי"ו זו יתירה היא - חפשתי בכמה ספרי תורה ולא מצאתי זה:

פסוק כז עריכה

לבתים לבדים. כתרגומו אתרא לאריחיא - שאין הטבעות בעבור בתים ובדים, רק הטבעות בעבור בתים, והבתים בעבור בדים: