מזרחי על רש"י שמות כה

פסוק טועריכה

לא יסורו ממנו. לעולם – דאם לא כן הא כתיב לעיל מיניה "בטבעות הארון יהיו הבדים:

פסוק כבעריכה

ואת כל אשר אצוה אותך. וי"ו זו יתירה היא - חפשתי בכמה ספרי תורה ולא מצאתי זה:

פסוק כזעריכה

לבתים לבדים. כתרגומו אתרא לאריחיא - שאין הטבעות בעבור בתים ובדים, רק הטבעות בעבור בתים, והבתים בעבור בדים: