מפרשי רש"י על שמות כה יז


<< | מפרשי רש"י על שמותפרק כ"ה • פסוק י"ז | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כז • כח • לא • לז • לט • מ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(יז) וְעָשִׂיתָ כַפֹּרֶת זָהָב טָהוֹר אַמָּתַיִם וָחֵצִי אָרְכָּהּ וְאַמָּה וָחֵצִי רָחְבָּהּ.

רש"י

"כפרת" - כסוי על הארון שהיה פתוח מלמעלה ומניחו עליו כמין דף

"אמתים וחצי ארכה" - כארכו של ארון ורחבה כרחבו של ארון ומונחת על עובי הכתלים ארבעתם ואע"פ שלא נתן שיעור לעוביה פירשו רבותינו שהיה עוביה טפח (סוכה ה)


רש"י מנוקד ומעוצב

כַּפֹּרֶת – כִּסּוּי עַל הָאָרוֹן, שֶׁהָיָה פָתוּחַ מִלְמַעְלָה, וּמַנִּיחוֹ עָלָיו כְּמִין דַּף.
אַמָּתַיִם וָחֵצִי אָרְכָּהּ – כְּאָרְכּוֹ שֶׁל אָרוֹן, וְרָחְבָּהּ כְּרָחְבּוֹ שֶׁל אָרוֹן, וּמֻנַּחַת עַל עֳבִי הַכְּתָלִים אַרְבַּעְתָּם. וְאַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נָתַן שִׁיעוּר לְעָבְיָהּ, פֵּרְשׁוּ רַבּוֹתֵינוּ שֶׁהָיָה עָבְיָהּ טֶפַח (סוכה ה' ע"א).

מפרשי רש"י

[כב] שהיה עוביו טפח. למדו רז"ל בפרק קמא דסוכה (דף ה:) בגזירה שוה, דכתיב בכפורת (ויקרא ט"ז, י"ד) "פני הכפורת", וכתיב (יחזקאל י', י"ד) "פני האחד פני הכרוב, וכבר אמרנו (אות כג) שפירושו דמות פרצוף תינוק, ואין פרצוף תינוק פחות מטפח, אף פני הכפורת טפח: