מפרשי רש"י על שמות כה כז


שמות כה:כז


פסוק

(כז) לְעֻמַּת הַמִּסְגֶּרֶת תִּהְיֶיןָ הַטַּבָּעֹת לְבָתִּים לְבַדִּים לָשֵׂאת אֶת הַשֻּׁלְחָן.

רש"י

"לעמת המסגרת תהיין הטבעות" - ברגלים תקועות כנגד ראשי המסגרת

"לבתים לבדים" - אותן טבעות יהיו בתים להכניס בהם הבדים

"לבתים" - לצורך בתים

"לבדים" - כתרגומו אתרא לאריחיא

מפרשי רש"י

מזרחי (רא"ם) (כל הפרק)

לבתים לבדים. כתרגומו אתרא לאריחיא - שאין הטבעות בעבור בתים ובדים, רק הטבעות בעבור בתים, והבתים בעבור בדים:

גור אריה (כל הפרק)

לבוש האורה (כל הפרק)

דברי דוד (ט"ז) (כל הפרק)

יריעות שלמה (מהרש"ל) (כל הפרק)

מנחת יהודה (כל הפרק)

ספר הזכרון (כל הפרק)

לעומת המסגרת וכו'. תקועות כנגד וכו' – אתיא אליבא דמאן דאמר למטה היתה תקועה מרגל לרגל: