מפרשי רש"י על שמות כה ד


שמות כה:ד


פסוק

(ד) וּתְכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי וְשֵׁשׁ וְעִזִּים.

רש"י

"ותכלת" - צמר צבוע בדם חלזון וצבעו ירוק (מנחות מד, א):

"וארגמן" - צמר צבוע ממין צבע ששמו ארגמן:

"ושש" - הוא פשתן:

"ועזים" - נוצה של עזים לכך תרגם אונקלוס וּמְעַזֵּי הבא מן העזים ולא עזים עצמן שתרגום של עזים עזיא:

מפרשי רש"י

מזרחי (רא"ם) (כל הפרק)

גור אריה (כל הפרק)

לבוש האורה (כל הפרק)

ועזים. נוצה של עזים לכך תרגם אונקלוס ומעזי הבא מן העזים כו' – פירש לא שפירושה של המ"ם ד'וּמְעַזֵּי' - מן, שאין זה לשון התרגום, ועוד שאם היה פירושה מן היה לה לינקד וּמֵעַזֵּי בציר"י תחת המ"ם והרי היא נקודה בשו"א, אלא ר"ל מדמתרגם אונקלוס ועזים ומעזי ולא תרגום עזיא שהוא שם של מין העזים עצמן, כי מעזי הוא שם דבר והוא הנוצה של עזים:

דברי דוד (ט"ז) (כל הפרק)

מנחת יהודה (כל הפרק)

ספר הזכרון (כל הפרק)