מפרשי רש"י על שמות ו כז


<< | מפרשי רש"י על שמותפרק ו' • פסוק כ"ז | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יב • יג • יד • טז • כ • כג • כה • כו • כז • כח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(כז) הֵם הַמְדַבְּרִים אֶל פַּרְעֹה מֶלֶךְ מִצְרַיִם לְהוֹצִיא אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרָיִם הוּא מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן.

רש"י

"הם המדברים וגו'" - הם שנצטוו הם שקיימו

"הוא משה ואהרן" - הם בשליחותם ובצדקתם מתחלה ועד סוף


רש"י מנוקד ומעוצב

הֵם הַמְדַבְּרִים... – הֵם שֶׁנִּצְטַוּוּ, הֵם שֶׁקִּיְּמוּ.
הוּא מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן – הֵם בִּשְׁלִיחוּתָם וּבְצִדְקָתָם מִתְּחִלָּה וְעַד סוֹף (מגילה י"א ע"א).

מפרשי רש"י

[לז] הם המדברים הם שנצטוו הם שקיימו. מפני כי לשון "הם" משמע שנזכרו בענין אחר גם כן, לפיכך פירושו 'הם שנצטוו' למעלה (פסוק יג) 'הם שקיימו', והשתא יבא שפיר לשון "הם" (כ"ה ברא"ם):

[לח] הם בשליחותם מתחלה ועד סוף. דאם לא כן למה הוצרך למכתב עוד "הוא משה ואהרן", אלא רוצה לומר כי הם בשליחותם מתחלה ועד סוף, ובצדקתם. ולכך כתב לשון "הוא", כלומר שבסופו היה "הוא משה ואהרן" כמו שהיה בתחלה: