מפרשי רש"י על שמות ו כג


| מפרשי רש"י על שמותפרק ו' • פסוק כ"ג |
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יב • יג • יד • טז • כ • כג • כה • כו • כז • כח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


שמות ו', כ"ג:

וַיִּקַּ֨ח אַהֲרֹ֜ן אֶת־אֱלִישֶׁ֧בַע בַּת־עַמִּינָדָ֛ב אֲח֥וֹת נַחְשׁ֖וֹן ל֣וֹ לְאִשָּׁ֑ה וַתֵּ֣לֶד ל֗וֹ אֶת־נָדָב֙ וְאֶת־אֲבִיה֔וּא אֶת־אֶלְעָזָ֖ר וְאֶת־אִֽיתָמָֽר׃


רש"י

"אחות נחשון" - (ב"ב קי ש"ר) מכאן למדנו הנושא אשה צריך לבדוק באחיה


רש"י מנוקד ומעוצב

אֲחוֹת נַחְשׁוֹן – מִכַּאן לָמְדוּ: הַנּוֹשֵׂא אִשָּׁה צָרִיךְ לִבְדוֹק בְּאַחֶיהָ (שמות רבה ז,ה; בבא בתרא ק"י ע"א).

מפרשי רש"י

[לג] צריך לבדוק באחיה. דאם לא כן "אחות נחשון" למה לי, וכי לא ידענו דהיה נחשון בן עמינדב (במדבר א', ז'), בפרק יש נוחלין (בבא בתרא דף קי.). והטעם ידוע למבינים, כי האשה בה תלוי ענין הבנים כמו שהתבאר למעלה בפרשת וישלח (בראשית לה, ח, אות ו) אצל רבקה שהוציאו מטתה בלילה שלא יאמרו ארור הכרס שיצא ממנו עשו. אבל מן האשה אין ראיה, כי היא כמו כלי הבלתי נשלם, שהאשה כלי בלתי נשלם, ואין ראיה מן הבלתי נשלם. ולפיכך יש ראיה מן אחיה הזכרים שהם נשלמים, שכל זכר כלי נשלם, וממנו יקח בחינה, ולכך צריך לבדוק באחיה: