מפרשי רש"י על שמות ו טז


| מפרשי רש"י על שמותפרק ו' • פסוק ט"ז |
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יב • יג • יד • טז • כ • כג • כה • כו • כז • כח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


שמות ו', ט"ז:

וְאֵ֨לֶּה שְׁמ֤וֹת בְּנֵֽי־לֵוִי֙ לְתֹ֣לְדֹתָ֔ם גֵּרְשׁ֕וֹן וּקְהָ֖ת וּמְרָרִ֑י וּשְׁנֵי֙ חַיֵּ֣י לֵוִ֔י שֶׁ֧בַע וּשְׁלֹשִׁ֛ים וּמְאַ֖ת שָׁנָֽה׃


רש"י

"ושני חיי לוי וגו'" - למה נמנו שנותיו של לוי להודיע כמה ימי השעבוד שכ"ז שאחד מן השבטים קיים לא היה שעבוד שנאמר (שמות א) וימת יוסף וכל אחיו ואח"כ ויקם מלך חדש ולוי האריך ימים על כולם


רש"י מנוקד ומעוצב

וּשְׁנֵי חַיֵּי לֵוִי... – לָמָּה נִמְנוּ שְׁנוֹתָיו שֶׁל לֵוִי? לְהוֹדִיעַ כַּמָּה יְמֵי הַשִּׁעְבּוּד: שֶׁכָּל זְמַן שֶׁאֶחָד מִן הַשְּׁבָטִים קַיָּם, לֹא הָיָה שִׁעְבּוּד, שֶׁנֶּאֱמַר: "וַיָּמָת יוֹסֵף וְכָל אֶחָיו" (לעיל א,ו), וְאַחַר כָּךְ "וַיָּקָם מֶלֶךְ חָדָשׁ" (לעיל א,ח); וְלֵוִי הֶאֱרִיךְ יָמִים עַל כֻּלָּם (סדר עולם רבה ג).

מפרשי רש"י

[לא] להודיע כמה ימי השעבוד. ויודעים אנו ימי חייו של לוי במצרים, שהרי לוי כשבא למצרים בן מ"ג היה, שהרי בן (פ"ד) [פ"ו] שנה היה יעקב כשהוליד את לוי, וראיה לזה כי ז' שנים היה מיום שנשא יעקב את רחל עד שנולד יוסף כדמוכח בקרא, שהרי כאשר ילדה רחל את יוסף אמר "שלחני ואלכה" (בראשית ל', כ"ה), ואז נשלמו הז' שנים שהיו לו לעבוד עוד (שם שם כז). וראיה עוד גם כן "י"ד שנה עבדתיך בשתי בנותיך ושש שנים בצאנך" (שם לא, מז), ואלו ו' שנים משנולד יוסף (רש"י שם כח, ט), כמו שכתוב בקרא שאז התחיל לעבוד בצאנו (שם ל, לא-מג). ויוסף בן שלשים שנה היה בעמדו לפני פרעה (שם מא, מו), וז' שני השובע וב' שני רעב הרי ל"ט, נמצא משעה שנשא רחל ולאה עד שבאו למצרים מ"ו שנה היה. וכל הז' בנים של לאה נולדו בז' שנים (סדר עולם רבה, ב). אם כן בשנה הג' של נשואי לאה ילדה את לוי. נשאר מלידת לוי עד שבאו למצרים מ"ג שנה. וכך היה לוי כאשר בא למצרים. ונשאר עוד מן חייו צ"ד שנה. וכל ימי לוי לא היה שעבוד, הוציאם מן "רד"ו" (בראשית מ"ב, ב') שזה הזמן היו במצרים (רש"י שם), נשארו קי"ו שהם ימי השעבוד: