מפרשי רש"י על במדבר כב כו


| מפרשי רש"י על במדברפרק כ"ב • פסוק כ"ו |
ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כו • כח • ל • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • מ • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


במדבר כ"ב, כ"ו:

וַיּ֥וֹסֶף מַלְאַךְ־יְהֹוָ֖ה עֲב֑וֹר וַֽיַּעֲמֹד֙ בְּמָק֣וֹם צָ֔ר אֲשֶׁ֛ר אֵֽין־דֶּ֥רֶךְ לִנְט֖וֹת יָמִ֥ין וּשְׂמֹֽאול׃


רש"י

"ויסף מלאך ה' עבור" - לעבור עוד לפניו להלן להיות לפניו במקום אחר כמו (בראשית לב) והוא עבר לפניהם ומדרש אגדה יש בתנחומא מה ראה לעמוד בשלשה מקומות סימני אבות הראהו


רש"י מנוקד ומעוצב

וַיּוֹסֶף מַלְאַךְ ה' עֲבוֹר – לַעֲבֹר עוֹד לְפָנָיו לְהַלָּן, לִהְיוֹת לְפָנָיו בְּמָקוֹם אַחֵר, כְּמוֹ: "וְהוּא עָבַר לִפְנֵיהֶם" (בראשית לג,ג). וּמִדְרַשׁ אַגָּדָה יֵשׁ בְּתַנְחוּמָא (ח): מָה רָאָה לַעֲמֹד בִּשְׁלֹשָׁה מְקוֹמוֹת? סִימָנֵי אָבוֹת הֶרְאָהוּ.

מפרשי רש"י

[לט] לעבור עוד לפניו להלוך. פירוש, הא דכתיב "ויוסף מלאך ה' עבור", משמע שהיה המלאך מתחלה לאחריו ועבר לפניו, וזה אינו, שהרי תמיד היה לפניו (פסוק כג), אלא כך פירושו, שהוסיף לעבור עוד לפניו שיהיה לפניו במקום אחר, שגם קודם זה היה עומד לפניו במקום הראשון, ועתה "ויוסף מלאך ה' עבור" לעמוד עוד לפניו במקום אחר, שמתחלה היה עומד לפניו במקום שאין צר כל כך, ועכשיו הוסיף לעמוד במקום אחר. ומלת "ויעבור" כמו "והוא עובר לפניו" (ר' בראשית לג, ג), שפירושו שהולך לפניהם. וכן פירושו כאן, שהמלאך עבר והקדים ללכת עוד, להיות לפניו במקום אחר: [מ] סימני אבות הראה לו. פירוש, שמתחלה היה עומד המלאך בדרך שאין שם שום גדר (פסוק כב), אלא הכל יכול לעמוד שם, וזהו אברהם אבינו שיצאו ממנו הרבה אומות, ישמעאל ועשו ובני קטורה (בראשית כ"ה, א'-ד'), שהיו אומות הרבה, וישראל. ולבסוף היה יצחק, שלא היו בו רק שני אומות, ישראל ואדום. ולפיכך עמד המלאך במקום "גדר מזה [וגדר מזה]", ושני הגדרים היו יעקב ועשו. ואחר כך "ויעמוד במקום צר שאין לנטות", זה יעקב ובניו, שהיו כולם קדושים, ולא היה פסולת בזרעו, ולא עבר שם זר, רק ישראל בלבד, וזה "במקום צר" שאין לנטות ימין ושמאל. ומתחלה עמד המלאך בדרך, והיה האתון אפשר לנטות, כלומר שאחר שיש באברהם גם כן אומה אחרת, יכול להיות שיקבלו חס ושלום דבר רע, שהרי הם אינם עיקר, שגם יש עוד אומה אחרת. וכן אצל יצחק. עד שבא אצל יעקב, שיצא ממנו ישראל בלבד, ובמקום הזה לא היה אפשר לבלעם לעבור:

מה שפירש"י מדברי רז"ל שהראה לו סימני אבות כו' נר' בעיני כי לאברהם אבינו לא נתן לו הקב"ה אלא ארץ הזאת כמו שכתי' לזרעך אתן את הארץ הזאת ליצחק הרחיב לו והציר לאומות ונתן לו הארצות האל ליעקב ופרצת וגו' והיא נחלה בלי מצרים ואין מקום לאומות אפי' בתפיסת היד בסי' המקומות שהראה לו וק"ל מהרש"ל: