מפרשי רש"י על במדבר כב לח


<< מפרשי רש"י על במדבר • פרק כב
ב • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כו • כח • ל • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • מ • 


פסוק

(לח) וַיֹּאמֶר בִּלְעָם אֶל בָּלָק הִנֵּה בָאתִי אֵלֶיךָ עַתָּה הֲיָכוֹל אוּכַל דַּבֵּר מְאוּמָה הַדָּבָר אֲשֶׁר יָשִׂים אֱלֹהִים בְּפִי אֹתוֹ אֲדַבֵּר.

רש"י

מפרשי רש"י

[לח] סתם גדר של אבנים. פירוש, הא דכתיב "גדר מזה וגדר מזה", ולא הוי ליה למכתב רק 'קיר מזה וקיר מזה', כדכתיב אחר כך "ותלחץ אל הקיר", ד'קיר' הוא קיר בלבד, ו'גדר' הוא על דבר שהוא מגודר מכל הצדדים, ולמה כתב "גדר", דמאי איכפת לי אם הוא מגודר מכל הצדדים אם לא, דאין כוונת הכתוב רק שהיה מקום שאינו רחב, ואם כן הוי ליה למכתב 'קיר מזה', כדכתיב אחריו. ותירץ, ד'סתם גדר של אבנים', ואילו כתב 'קיר' הייתי אומר קיר של קוצים, שדרך להיות מחיצה של קוצים לגינה, שאין קשה כל כך, ולא היה לחיצת רגל כל כך, לכך כתב "גדר", שהוא של אבנים, ולמדך כי האתון לחצה עצמה אל גדר אבנים: