מפרשי רש"י על במדבר כב לד


<< מפרשי רש"י על במדבר • פרק כב >>
ב • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כו • כח • ל • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • מ • 


פסוק

(לד) וַיֹּאמֶר בִּלְעָם אֶל מַלְאַךְ יְהוָה חָטָאתִי כִּי לֹא יָדַעְתִּי כִּי אַתָּה נִצָּב לִקְרָאתִי בַּדָּרֶךְ וְעַתָּה אִם רַע בְּעֵינֶיךָ אָשׁוּבָה לִּי.

רש"י

"כי לא ידעתי" - גם זה גנותו ועל כרחו הודה שהוא היה משתבח שיודע דעת עליון ופיו העיד לא ידעתי

"אם רע בעיניך אשובה לי" - להתריס נגד המקום היא תשובה זו


מפרשי רש"י

[מח] להתריס נגד המקום. דאם לא כן, הוי ליה לומר 'אם רע בעיני ה, מאי "רע בעיניך", אלא כך אמר, אם בעיניך רע - אף על גב שהמקום ציוני. ועוד, מאי "אם רע בעיניך", הרי בפירוש אמר "כי ירט הדרך לנגדי" (פסוק לב), אלא כך אמר; אם בעיניך רע, שאין אני סובר שהוא רע בעיניך אחר שהמקום ציווני, ועכשיו אם הדבר רע בעיניך, כמו שאתה אומר, אשובה: