מלבי"ם על יהושע יז יח

תבנית:ניווט קטעים זמני"כי הר", [א] ע"י שעם רב אתה, "יהיה ההר לך", לצרכך, "כי יער הוא ובראתו", ותבנה שם ערי מושב.

[ב] ע"י שכוח גדול לך, "והיו לך תוצאותיו", אני מוותר לך גם גבולי ההר אחריו, שהוא העמק, הערים אשר בחלק אשר ויששכר (שחשב למעלה יא). והם לא יקפידו על זה במה שאני מגרע מנחלתם, "כי רכב ברזל לו", וגם "חזק הוא" מצד עצמו, ולא יוכלו הם להורישו, וישמחו על זה כי אתה תורישנו משם, וזה הודעה על מה שאמר למעלה (יהושע יז יא): "ויהי למנשה באשר וביששכר", ושבכל-זאת גם הם לא הורישוהו.