מלבי"ם על יהושע יז ט

(ט) "וירד". וכן ירד גבול הדרומי מחולק בין מנשה ואפרים עד "נחל קנה". ששם, "נגבה לנחל, ערים האלה", אשר שמה היו "לאפרים בתוך ערי מנשה". ר"ל הם היו הערים המבדלות שהזכירם כבר (טז, ח), ומצפון לנחל היה למנשה עד הים הגדול: