מלבי"ם על יהושע יז טו"ויאמר", השיב להם: להוסיף וליתן לך חוץ מתחומך - אי אפשר, כי לא יכול יהושע לתת רק במקום התחום - לא בגבול אחר, רק אחר שאתה עם רב, הלא בקרדומות תבואו לקצץ את היער, ותחת מקום עצי יער יהיו שדי תבואה. וזהו שאמר: "עלה לך היערה ובראת לך שם", רוצה לומר: שם תברא ארץ חדשה מלאה שדות וכרמים, על-ידי שתכרות העצים ותשרשם משם, "כי אץ לך הר אפרים", הוא ממהר לך (כמו (יהושע י): "ולא אץ לבוא כיום תמים"), מצפה אליך כי תבראנו להיות ארץ נושבת.