מלבי"ם על יהושע יז יא

(יא) "ויהי". וחוץ מזה היו לו עוד חבלים ביששכר ובאשר שכניו: "שלשת הנפת". פי' ושלשת הנפות מחוזות מחוברות כמחוז א' שנקראו על ידי כן "שלשת הנפת":