מלבי"ם על יהושע יז ח

(ח) "למנשה". הנה הרוחב הצפוני מחלק מנשה שהוא ממכמתת עד הים, היה כולו "למנשה". אבל ברוחב הדרומי שהוא מתפוח עד הים, נתחלק והיה חציו הצפוני "למנשה" והדרומי לאפרים (שם היו ערים המבדלות): "ארץ תפוח". שהיא המדינה בצפון, היה למנשה: "ותפוח". העיר עצמה שהיתה בצד דרום "אל גבול מנשה", היתה לבני אפרים: