מלבי"ם על יהושע יז ד

(ד) "בתוך אחי אביהן". בארו חז"ל (ב"ב קיח ב) שחוץ ממה שלקחו נחלת צלפחד שהיה מיוצאי מצרים לקחו עם אחי צלפחד חלק בנחלת חפר, וז"ש "בתוך אחי אביהן":