מלבי"ם על יהושע יז טז

תבנית:ניווט קטעים זמני"ויאמרו בני יוסף", השיבו לו, מה שאתה אומר שנברא את ההר, לעשות מן היער שבו עצי מושב, זה לא יועיל, כי "לא יימצא לנו ההר", לא יספיק לצרכינו, כי אנו מרובים יותר.

זאת שנית, "ורכב ברזל בכל הכנעני היושב בעמק", אחרי ההר ההוא, וטוב יהיה היער מחיצה בינינו ובינם, בל יעלו וישחיתו את הארץ בכלי משחיתם.