<< · מ"ג יהושע · יז · טז · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמרו בני יוסף לא ימצא לנו ההר ורכב ברזל בכל הכנעני הישב בארץ העמק לאשר בבית שאן ובנותיה ולאשר בעמק יזרעאל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמְרוּ בְּנֵי יוֹסֵף לֹא יִמָּצֵא לָנוּ הָהָר וְרֶכֶב בַּרְזֶל בְּכָל הַכְּנַעֲנִי הַיֹּשֵׁב בְּאֶרֶץ הָעֵמֶק לַאֲשֶׁר בְּבֵית שְׁאָן וּבְנוֹתֶיהָ וְלַאֲשֶׁר בְּעֵמֶק יִזְרְעֶאל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּֽאמְרוּ֙ בְּנֵ֣י יוֹסֵ֔ף לֹא־יִמָּ֥צֵא לָ֖נוּ הָהָ֑ר וְרֶ֣כֶב בַּרְזֶ֗ל בְּכׇל־הַֽכְּנַעֲנִי֙ הַיֹּשֵׁ֣ב בְּאֶרֶץ־הָעֵ֔מֶק לַאֲשֶׁ֤ר בְּבֵית־שְׁאָן֙ וּבְנוֹתֶ֔יהָ וְלַאֲשֶׁ֖ר בְּעֵ֥מֶק יִזְרְעֶֽאל׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וַאֲמַרוּ בְּנֵי יוֹסֵף לָא יַסְפֵּק לָנָא טוּרָא וּרְתִיכִין דְפַרְזְלָא בְּכָל כְּנַעֲנָאֵי דְיַתְבִין בְּאֲרַע מֵישְׁרָא לְדִי בְּבֵית שְׁאָן וְכַפְרָנָהָא וּלְדִי בְּמֵישַׁר יִזְרְעֶאל:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא ימצא לנו ההר" - כי אץ הוא לנו כאשר אמרת לא ימצא לא יספיק "ורכב ברזל" - ומה שאתה אומר לעלות היערה ולכבוש בארץ הפרזי והרפאים עם חזק הוא אותו כנעני ורכב ברזל לו ואל תתמה אם קראו לפרזי ורפאים כנעני כי כולם בני כנען היו

רבי ישעיה די טראני

לפירוש "רבי ישעיה די טראני" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וַיֹּאמְרוּ בְּנֵי יוֹסֵף לֹא יִמָּצֵא לָנוּ הָהָר" - שנתת לנו בגורל, כי אנחנו עם רב. ומה שאמרת לנו עלה לך היערה לא נוכל, מפני הכנעני היושב בעמק שהוא סמוך לאותו היער ויש לו רכב ברזל.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ימצא" - ענין די הספוק כמו (במדבר יא כב)ומצא להם 

מצודת דוד

"בעמק יזרעאל" - כי יזרעאל עצמה היתה מנחלת יששכר ולבד העמק היתה מנחלתם

"לאשר בבית שאן וגו'" - מפרש לומר שהם אשר בבית שאן וגו' הניתן לנחלת מנשה

"ורכב ברזל" - רצה לומר ואם תשיב לומר הלא נחלתם גם העמק ועמו הלא יספיק על זה נשיב אמרים כי יושבי העמק חזקים ביותר ואנשי הרכב המה כברזל ואי אפשר לכבשם

"לא ימצא לנו ההר" - אמת הדבר שאין מספיק לנו הר אפרים

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויאמרו בני יוסף", השיבו לו, מה שאתה אומר שנברא את ההר, לעשות מן היער שבו עצי מושב, זה לא יועיל, כי "לא יימצא לנו ההר", לא יספיק לצרכינו, כי אנו מרובים יותר.

זאת שנית, "ורכב ברזל בכל הכנעני היושב בעמק", אחרי ההר ההוא, וטוב יהיה היער מחיצה בינינו ובינם, בל יעלו וישחיתו את הארץ בכלי משחיתם.  

<< · מ"ג יהושע · יז · טז · >>