מכילתא על שמות כב טז

<< מכילתא על שמות • פרק כב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • קעג. אם מאן ימאן אביה אין לי אלא בזמן שיש לה אב בזמן שאין לה אב מנין- תלמוד לומר אם מאן ימאן מכל מקום (דברי) רבי יוסי הגלילי

קעד. כסף ישקול (אבל) לא שמענו כמה. הריני דן, נאמר כאן כסף ונאמר להלן כסף. מה להלן חמשים אף כאן חמשים.

כמוהר הבתולות וכי מה למדנו מן מוהר הבתולות. מעתה הרי זה בא ללמד ונמצא למד. מה להלן חמשים כסף אף כאן חמשים כסף.


ראו גם: התורה והמצוה על שמות כב טז - פירוש מלבי"ם על המכילתא.
קיצור דרך: mdrjhlka-jm-22-16