מ"ג משלי יד יט


<< · מ"ג משלי · יד · יט · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שחו רעים לפני טובים ורשעים על שערי צדיק

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שַׁחוּ רָעִים לִפְנֵי טוֹבִים וּרְשָׁעִים עַל שַׁעֲרֵי צַדִּיק.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
שַׁח֣וּ רָ֭עִים לִפְנֵ֣י טוֹבִ֑ים
  וּ֝רְשָׁעִ֗ים עַֽל־שַׁעֲרֵ֥י צַדִּֽיק׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שחו רעים לפני טובים" - לעתיד

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ראו פסוק יח

רלב"ג

לפירוש "רלב"ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שחו רעים". הנה לך עדות על מעלת הצדיקים והטובים על הרשעים והרעים שאתה תראה ששפלו הרעים לפני הטובים והרשעים ימצאו על שערי הצדיקים:  

רבנו יונה גירונדי

לפירוש "רבנו יונה גירונדי" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(משלי יד יט): "שחו רעים לפני טובים" - הנה, הודיע (בפסוק הקודם) כי הערומים מתפארים בדעת, לא יחושו לאשר אין הפתאים מכירים בצבי תפארתם;

ועתה יודיענו, כי אף על פי שהרשעים נכבדים בעולם לפעמים ודרכם צלחה, כמה הם שפלים ושחים בעיני הטובים, ורוב תקפם וכבודם - לא הדר להם לפני הטובים.

("לפני טובים" - עניינו בעיני טובים, וכן (אסתר ח ה): "וכשר הדבר לפני המלך").

"ורשעים על שערי צדיק" - ושחו הרשעים במעמד הצדיקים ובחברתם

(וכן: (ישעיהו כח ו): "משיבי מלחמה שערה", (משלי כד ז): "בשער לא יפתח פיהו" - במקום ועד החכמים).

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שחו" - בסוף הדבר יהיו הרעים כפופים ונכנעים לפני הטובים, והרשעים יסבבו על שערי בית צדיק לשאול לחם. 

מצודת ציון

"שחו" - ענין כפיפה והשפלה, כמו (ישעיהו ב): "וישח אדם".

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שחו רעים לפני טובים", אמר הגם שהרע מתנגד אל הטוב והרשע אל הצדיק, בכל זה כשבא הרע לפני הטוב ישוחח לפניו ויכנע לו, וכן "הרשעים" כשיבואו "על שערי צדיק", ישחו לפניו, וטבע הרע שלא יעמוד בפני הטוב כאשר לא יעמוד החשך לפני האור:

ביאור המילות

"רעים, רשעים". הרע כולל גם הרע ע"י מחשבת מינות ומדותיו הרעים, והרשע הוא המרשיע בפועל בין בין אדם למקום בין בין אדם לחברו, ושעורו ורשעים שחו על שערי צדיק:
 

<< · מ"ג משלי · יד · יט · >>