אבן עזרא על משלי יד


פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לך מנגד" - בהיות המילה קשורה עם מ"ם הוא עניין ריחוק, ובהיות עם למ"ד הודיע קירוב לדבר.

והמ"ם משמש במקום שניים, כמ"ם (בראשית מט כה): "מאל אביך".

כלומר:

  • לך מנגד והתרחק לאיש כסיל,
  • ומבלי דעת שהוא איש שפתי דעת, כמו [כן] התרחק ממנו, כלומר, מאיש שלא ידעתו חכם.

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חכמת... הבין" - שם הפועל, כלומר, חכמתו היא תבינהו הדרך הראוי לו. "ואיוולת כסילים" היא גוררת המרמה, ולעולם יחשבו לרמות אחרים במפלתם.

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(משלי יד יד): "מדרכיו ישבע"- עומד במקום שנים.

"סוּג" - פעול, על-משקל מוּל, וענינו סוּר.

והדעת יקרא "לב".

וכן הפירוש: "מדרכיו", שהם דרכי ההבל, מהם "ישבע" איש ו"סוג" מדעת, כי השם ישביעהו שכר מעשיו ויאכילהו פרי דרכיו.

"ומעליו" - מן "עלה זית", ודימה מעשיו הטובים במצוות הקלות בעלים, והחמורות בפרי;

וכן, הוא ישבע אפילו מן עלה "איש טוב".

והשבע הוא שכר מעשה הטוב.

פירוש אחר: "מעליו" מקום מעצמו.

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(משלי יד טז): "חכם", (משלי יד יז): "קצר" - שניים דבקים. כלומר:
  • [חכם] ירא מה' וסר מרע,
  • וכסיל יתעבר ויכעוס עם אחרים, ובוטח שיחיה.
  • ומי שהוא קצר אפיים, שיתעבר בכל עת, [יעשה] מעשה איוולת,
  • ואיש מזימות - מחשבות רעות - הוא יישנא, שישנאהו ה'.
-

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ראו אבן עזרא על משלי יד טז

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(משלי יד יח): "נחלו", (משלי יד יט): "שחו" - שנים דבקים:

"נחלו" - כלומר האולת היא נחלתם; "יכתירו" - יקנו כתר הדעת, ויעלו לגדולת החכמים.

על כן:

"שחו רעים", שהם הפתאים, "לפני" הערומים, שהם "טובים";

"ורשעים... וצדיקים" - כפל הדבר.

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ראו פסוק יח

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(משלי יד כד): "עשרם" - עם חכמתם הוא תפארת ועטרת ראשם, כי העושר יועיל לחכמה. "ואולת כסילים" - ואע"פ שיש להם עושר, לא יועילם להסירה מהם, כי אולתם בעשרם אולת היא; או: אולת שאין כמוה.

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(משלי יד כו): "ביראת", (משלי יד כז): "יראת" - שנים דבקים, והבית משמשת בעבור שנים בראש הפסוק, וכן הפירוש:
  • בעבור יראת ה' יהיה השם מבטח עוז לירא להמלט בו בעת צרתו, ולבניו בזכותו יהיה השם מחסה עוז;
  • וביראת ה' מקור חיים, כאילו היראה מקור החיים לירא בעבור שיסור ממוקשי מות והן הפשעים.

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(משלי יד לה): "רצון", (משלי טו א): "מענה" - שנים דבקים.

מלת לעבד מושך עצמו ואחר עמו, וכן הוא:

רצונו של מלך הוא לעבד משכיל, כי הוא יענה אמרים רכים להשיב חמתו;

ועברתו ותהיה לעבד מביש, שיענהו קשות, וזהו ודבר עצב, ופירוש דבר עצב המביש שיעצב המלך, הוא יעלה אף.

ואמר יעלה כי מדת הכעס בעת הזעף תעלה ותראה באפי האדם, על כן נקרא הזעף אף.