מ"ג משלי טז ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כל דרכי איש זך בעיניו ותכן רוחות יהוה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כָּל דַּרְכֵי אִישׁ זַךְ בְּעֵינָיו וְתֹכֵן רוּחוֹת יְהוָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כׇּֽל־דַּרְכֵי־אִ֭ישׁ זַ֣ךְ בְּעֵינָ֑יו
  וְתֹכֵ֖ן רוּח֣וֹת יְהֹוָֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותוכן רוחות ה'" - ומונה הלבבות מי הטוב ומי הרע

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"כל דרכי איש זך בעיניו". הנה כל אחד מדרכי איש הוא זך בעיניו והמשל כי הכח המתעורר השכלי יהיה הדרך הטוב זך בעיניו והנה המתעורר הדמיוני יהיה הדרך הרע זך בעיניו מצד היותו ערב או מועיל לפי מחשבתו ומי שיעזר לתכן הרוחות אל שישאר הרוח והרצון בדרך הטוב הוא הש"י הוא לתכלית ולתועלת כי על צד ההשגחה ישמר האיש הטוב מהתגאל בפעולות הרעות:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"כל דרכי איש זך בעיניו ותוכן רוחות ה'", דרכי הנפש הם רבים מאד, וא"א להאדם לבחור הדרך הזך מבלי סיג, רק ה' שהוא תוכן ומודד את הרוח המעלה הציורים על הלב, ר"ל לפעמים ילך האדם בדרך הצדקה והרחמים והוא בא ע"י ציור הגאוה, שעושה צדקה כדי להתגאות, הולך בדרך ענוה ושפל רוח, ושרשו ברוחו מצד גאוה, שרוצה שיאמרו שהוא ענו וכדומה, וכן יש פלס לרוח, שהמלך והכהן גדול שרוחו גבוה ונשא צריך ללכת בדרך יותר מעולה ויגבה לבו בדרכי ה', וכ"ז לא ידע האדם רק ה' לבדו גבל כ"ז ע"פ חקי החכמה:


ביאור המילות

"זך בעיניו". מובדל ממ"ש דרך אויל ישר בעיניו, שהישר הוא בבינה, והזך הוא מבלי שמרים ופסולת, וכמ"ש איוב (ח' ז'), ועמ"ש לקמן (כ"א ב').

" ותכן". כמו ותוכן לבנים תתנו:

 

הגאון מווילנה (כל הפרק)(כל הפסוק)

(משלי טז ב): "כל דרכי איש זך בעיניו" - כל דרכי האדם נמשכים אחר הרצון הראשון, ומה שעולה על רוחו ברצון הראשון, והרצון בא מן הרוח כמו שפירשתי, הוא זך וישר בעיניו, ואף שעושה עוול, הוא מראה פנים שהולך בדרך הישר, אך "ותוכן רוחות ה'" הוא יודע כל זאת - איך רצונו אם לא היתה ברוחו רמיה, כלומר, ברצון הראשון אם לא היתה שום פניה כלל, ואם הוא זך וישר.

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"זך בעיניו" - כי אינו רואה חובה לעצמו.

"ותוכן" - ה' הוא בתוך רוחו של כל אדם, ויודע הוא אם דרכיו זכאים אם לא.

מצודת ציון

"זך" - ברור ונקי, כמו (שמות כז): "שמן זית זך".

"ותוכן" - מלשון תוך.

<< · מ"ג משלי · טז · ב · >>