מ"ג משלי טז א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לאדם מערכי לב ומיהוה מענה לשון

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לְאָדָם מַעַרְכֵי לֵב וּמֵיְהוָה מַעֲנֵה לָשׁוֹן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לְאָדָ֥ם מַעַרְכֵי־לֵ֑ב
  וּ֝מֵיְהֹוָ֗ה מַעֲנֵ֥ה לָשֽׁוֹן׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לאדם מערכי לב" - הוא סודר עצתו ודבריו בלבו.

"ומה' מענה לשון" - כשבא להשיב, הקב"ה משכילו בדבריו; או, אם זכה, מזמן לו מענה טוב.

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"לאדם מערכי לב ומה'". במה שיסדר מהדברים בלבו אך יצטרך עם זה עזר אלהי להוציא הדברים בפיו כי כמה דברים ימצא שיבלבלו הדברים בפיו אף על פי שנערכו בלב באופן שלם:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"לאדם מערכי לב", הלב עורך ומסדר את אשר ידבר. ובאשר הבחירה ביד האדם הוא מעריך מערכות הרבה ואופנים שונים מה יענה, ובכ"ז הגמר "ומענה הלשון" הוא "מה'", וצריך עזר ממרומים שיענה מענה טוב, ר"ל גמר הפעולה, ובפרט דבור הלשון הוא מה', כמ"ש ואתפללה אל אלהי השמים ואומרה למלך שהתפלל על מענה לשון שיעלה בידו כראוי:


 

הגאון מווילנה (כל הפרק)(כל הפסוק)

(משלי טז א): "לאדם מערכי לב ומה' מענה לשון" - בעת שיצטרך לדבר לפני מלך ולפני שר, אין לו רק לערוך לבבו לה', ומה' יהיה מענה לשונו, וכל אשר ישים ה' בפיו - אותו ידבר.

וכן הוא בתורה: (סנהדרין קו:): "רחמנא ליבא בעי", וכאשר ישים מגמת נפשו לעיין בתורת ה' בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו, ה' ייתן לו דעה ובינה והשכל ללמוד וללמד.

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לאדם" - ביד האדם לערוך הדברים בלבו בסדר נאות, אבל מה' בא העזר לסדר אמריו בלשון לבל יכשל בהם.

מצודת ציון

"מערכי" - ענין סדור.

"מענה" - ענין אמירה.