מ"ג משלי טז ג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
גל אל יהוה מעשיך ויכנו מחשבתיך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
גֹּל אֶל יְהוָה מַעֲשֶׂיךָ וְיִכֹּנוּ מַחְשְׁבֹתֶיךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
גֹּ֣ל אֶל־יְהֹוָ֣ה מַעֲשֶׂ֑יךָ
  וְ֝יִכֹּ֗נוּ מַחְשְׁבֹתֶֽיךָ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

(משלי טז ג): "גל אל ה' מעשיך" - גלגל והשלך עליו צרכיך, וייכונו מחשבותיך.

דבר אחר: גל אל ה' מעשיך - התפלל לפניו על כל צרכיך.

"וייכונו" - יתבססו ויתקיימו.

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

(משלי טז ג): "גול אל ה' מעשיך" - סבב כל מעשיך לעבודת הש"י ואז יכונו מחשבותיך כי הש"י יעזרך להשלימה

רבנו יונה גירונדי (כל הפרק)(כל הפסוק)

(משלי טז ג): "גל אל ה' מעשיך..." - בכל מחשבה שתחשוב על מעשיך ותיקון ענייניך, שים ליבך שאין בידך זולתי המחשבה, ולא תוכל להגיעה לפועל, וגול את הפועל לה', כעניין (תהלים נה כג): "השלך על ה' יהבך", ובכן ייכונו מחשבותיך, שיגיעו אל הפועל, וגם תצלח לחשוב הנכון להגיע אל הפועל.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(משלי טז ג): "גל אל ה' מעשיך ויכונו מחשבותיך" - באשר המחשבות רבים ושוטפים על פני הנפש, ואין להם מכון ובסיס, אם יעשה האדם כל מעשיו רק לה', להגדיל כבוד ה' ולעשות רצונו, עד שה' הוא תכלית מעשיו, אז יש למחשבותיו כן ובסיס, שלא יחשוב רק לעשות מה שהוא כבוד ה' ורצונו.


 

הגאון מווילנה (כל הפרק)(כל הפסוק)

(משלי טז ג): "גול אל ה' מעשיך ויכונו מחשבותיך" - קאי על למעלה, כלומר, כיוון שאינך יודע דרך הטוב, כי (משלי טז ב): "כל דרך איש ישר בעיניו", לכן אין לסמוך כלל על שכלך האנושי, אך תראה שיהיו מעשיך לפי רצון ה', "וייכונו מחשבותיך", שיהיו גם כן מחשבותיך לפי רצונו, ולא תהרהר על שום דבר. ומחמת זה, ממילא, ייכונו כל מעשיך ומחשבותיך, ויהיו זכים.

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

(משלי טז ג): "גֹל" - סבב מעשיך אל ה' להיות מסור לעבודתו, ואז ייכונו ויתבססו מחשבותיך.

מצודת ציון

"גֹל" - גלגל וסבב.

<< · מ"ג משלי · טז · ג · >>